KAJ-Vostert

50 jaar KAJ- Vostert

We hebben ons 50 jarig bestaan gevierd.

We hielden ons lokaal open met een Tentoonstelling 50 jaar KAJ - Vostert - Jongeren in beweging

 

We danken ook al onze (oud-) leden / leiding / medewerkers voor de jarenlange inzet.

Dank ook aan alle aanwezigen op de reünie.