KAJ-Vostert

Op kamp met onze KAJ-KSA...

Ons tweejaarlijkse buitenlandse zomerkamp bracht ons dit jaar naar Oostenrijk.

Graag willen wij iedereen aansporen om op regelmatige basis te sparen voor ons kamp, zo wordt het zeker een haalbaar verhaal voor elke deelnemer.
 
We hebben hier vorig jaar al een info- vergadering over gehouden en alle leden hebben hier toen ook een kampbrochure over ontvangen.
In de loop van de maand juni krijgen de
kampdeelnemers nog een attest van deelname en een medische fiche. Beide in te vullen formulieren moeten ingeleverd worden voor vertrek.
Voor alle leden die meegaan geldt dat het volledige bedrag voor het kamp uiterlijk op 01 juli moet worden gestort op rekening van “kampeerkas kaj Vostert” BE78 8333 0797 7286.
 
Begin juli organiseren we nog een informatie vergadering over ons kamp. Mocht je nog vragen hebben, dan kunnen die dan aan bod komen.