KAJ-Vostert

Wie zijn wij?

Hoe het begon

Najaar 1972. In de Breese “Gemeentelijke en Interparochiale Jeugdraad” wordt het jeugdwerk in kaart gebracht en stelt men vast dat -op dat ogenblik- in de parochies ’t Hasselt en Vostaert (nu Vostert) geen jeugdwerking bestaat. In het kader van het decanale vastenproject “DEJA-40” (tijdens de 40-daagse vastenperiode werden er in het decanaat Bree een groot aantal jongeren activiteiten geoorganiseerd op diverse locaties) werd ook overleg gevoerd met de pastoor van de Vostert, E.H. Hubert Vanheusden(+).

Tijdens zo’n vergadering werd te kennen gegeven dat er vanuit de jeugdraad initiatieven zullen worden genomen om ook op de Vostert een jeugdwerking op te starten. In het voorjaar 1973 ontstaat dan een meisjesbeweging die KREA genoemd word. Initiatiefneemsters daarvan zijn o.a. Wies Geraerts, Mieke Goyens, Marijke Verheyen,… vanuit de jeugdraad wordt de start van de meisjesbeweging gevolgd door Etienne Cordeel die de groep enkele maanden begeleid.

Ongeveer op hetzelfde ogenblik komen ook de Roodkapjes van de grond, waarin Mia Dries het voortouw neemt. En dan, de K.A.J.

Tijdens een fuif met “Avro’s Top-Pop” in de parochiezaal van Gerdingen -georganiseerd door Milac in het kader van de Week van de soldaat- ontmoet Etienne Cordeel, Michel Seegers, die onwel geworden is, en door hem naar huis wordt gebracht.

Enkele dagen later neemt Etienne terug contact op met Michel en vraagt dan om een aantal jongeren bij elkaar te trommelen. Samen met Michel, Roger Dress en Chris Colaers organiseert Etienne een eerste bijeenkomst met geinteresseerde jongeren en legt daarmee de basis voor een beweging.

Uit een summier onderzoek in die periode blijkt dat de Vostert een typische arbeiderswijk is, van alle bewoners in 1973 zijn er slechts twee die een humaniora diploma hebben, alle andere inwoners blijven steken op een secundair diploma (of geen).

« Terug naar overzicht